เสาร์ – Junior Artist & Designer กับครูโอ้แว่นวาด

 

ตารางเรียนปี 2563 

ตารางเรียนรุ่นปีใหม่ สิงหาคม 2563 

(ตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 ของวาดสตูดิโอ http://www.ward-studio.com/news/update03covid19/ 

รับจำนวน 4 คนต่อรอบ)

เด็กเล็ก (7-9 ปี) เสาร์บ่ายที่ 1, 8, 22 ส.ค. 63 เวลา 13.30-16.30 น. 

เปิดรับสมัคร **เฉพาะนักเรียนใหม่ 0/2 คน** 

เปิดรับสมัคร **เฉพาะนักเรียนเก่า 2/2 คน** 

 

เด็กโต (10-14 ปี) เสาร์เช้าที่ 1, 8, 22 ส.ค. 63 เวลา 9.30-12.30 น.  

เปิดรับสมัคร **เฉพาะนักเรียนใหม่ เต็ม คน** 

เปิดรับสมัคร **เฉพาะนักเรียนเก่า เต็ม คน** 

 


 

ตารางเรียนรุ่นปีใหม่ กันยายน 2563 

(ตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 ของวาดสตูดิโอ http://www.ward-studio.com/news/update03covid19/ 

รับจำนวน 4 คนต่อรอบ)

เด็กเล็ก (7-9 ปี) เสาร์บ่ายที่ 5, 12, 19 ก.ย. 63 เวลา 13.30-16.30 น. 

เปิดรับสมัคร **เฉพาะนักเรียนใหม่ 0/2 คน** 

เปิดรับสมัคร **เฉพาะนักเรียนเก่า 0/2 คน** 

 

เด็กโต (10-14 ปี) เสาร์เช้าที่ 5, 12, 19 ก.ย. 63 เวลา 9.30-12.30 น.  

เปิดรับสมัคร **เฉพาะนักเรียนใหม่ 0/2 คน** 

เปิดรับสมัคร **เฉพาะนักเรียนเก่า 0/2 คน** 

 


 

สำหรับผู้มีเวลาสะดวกไม่ตรงกับตารางสอนที่แจ้งไว้ สามารถจัดเวลาเรียนได้ในคอร์สเรียนส่วนตัว Private

ดูรายละเอียดได้ที่ www.ward-studio.com/private-course/

 

ช่วงเวลาเรียน  

เด็กเล็ก/ 7-9 ปี/ เสาร์บ่าย/ 13.30-16.30 น.

เด็กโต/ 10-14 ปี/ เสาร์เช้า/ 9.30-12.30 น.

 

คอร์สเรียน  คอร์สละ 3 ครั้ง (ครั้งละ 2 ชั่วโมงครึ่ง ถึง  3 ชั่วโมง)

 

รับจำนวนนักเรียน  7 คน ต่อคอร์ส

(เนื่องจากคอร์สนี้รับนักเรียนต่อรอบจำนวนจำกัด

ก่อนลงทะเบียนแนะนำให้ผู้ปกครองเข้ามาคุยหรือโทรมาเช็คจำนวนก่อนลงทะเบียน)

 

ตารางและเวลา 

เรียนสัปดาห์ละหนึ่งวันตามรอบเดือนและวันที่ลงสมัคร

การขาดลาชดเชยต้องแจ้งล่วงหน้ากับครูผู้สอนโดยตรง

 

ค่าลงทะเบียน  คอร์สละ 3,000 บาท 

        พิเศษ 1: เมื่อลงทะเบียน 2 คอร์ส พร้อมกันจาก 6000 บาท เหลือ 5700 บาท

        พิเศษ 2: เมื่อลงทะเบียน 3 คอร์ส พร้อมกันจาก 9000 บาท เหลือ 8400 บาท

 

โดยหากไม่มั่นใจในการกำหนดตารางวันเรียนแบบต่อเนื่อง (3 ครั้ง) 

แนะนำให้จ่ายเป็นครั้ง ครั้งละ 1,100 บาท

 

วิธีลงทะเบียน http://www.ward-studio.com/ward-registration/

ติดต่อสอบถามที่FBวาดสตูดิโอ https://www.facebook.com/wardstudio/   

แผนที่ เบอร์โทรติดต่อวาดสตูดิโอ http://www.ward-studio.com/contact-us/ 

 

การลาหรือชดเชย

กลุ่มคอร์สศิลปะเด็กจะไม่มีการลา การชดเชย 

โดยให้แจ้งและกำหนดวันที่สามารถมาเรียนได้ตั้งแต่ตอนสมัคร

 


 

ศิลปะสำหรับเด็กเล็ก (อายุ 7-9 ปี)

 

วาดสตูดิโอเปิดคอร์ส “ศิลปะสำหรับเด็กเล็ก” (อายุ 7 – 9 ปี)  เพื่อให้เด็กๆที่มีใจรักในศิลปะได้มีพื้นที่แสดงออกและเรียนรู้ทักษะทางด้านศิลปะได้อย่างเต็มที่ โดยเรามุ่งเน้นให้เด็กได้มีความสุข สนุกสนานไปกับศิลปะ พร้อมสอดแทรกเทคนิคต่างๆที่จะทำให้น้องๆได้พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ

โดย”ครูโอ้” ผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนศิลปะเด็กมานานหลายปี ซึ่งครูโอ้เป็นครูที่เข้าใจธรรมชาติของเด็กๆ ได้ดี แถมยังเก่งในเรื่องการดึงศักยภาพของเด็กๆในแต่ละคนให้ออกมาอีกด้วย

 

เหมาะสำหรับ  เด็กอายุ 7-9 ปี

วันและเวลา  วันเสาร์ 13.30-16.30 (1คอร์สมี 3 ครั้ง)

 

ยิ่งเรียนยิ่งพัฒนา

หลังจากคุณครูได้รู้จักพื้นฐานของน้องๆ แต่ละคนในคอร์สแรกแล้ว การเรียนการสอนในคอร์สต่อไป

จะถูกปรับความเข้มข้นในเนื้อหาให้สอดแทรกทฤษฏีทางศิลปะมากยิ่งขึ้น เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้

และซึมซับและมีพัฒนาการด้านศิลปะที่ดีขึ้น

ที่วาดสตูดิโอมีบรรยากาศการเรียนตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเด็กโตที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทำให้เด็กๆสามารถเห็นกิจกรรมการเรียนของรุ่นพี่ในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นข้อดีของวาดสตูดิโอ

ที่จะทำให้น้องๆ สามารถเลือกเรียนศิลปะสาขาที่ตนเองชื่นชอบและสนใจได้อย่างต่อเนื่อง

เพื่ออนาคตของน้องๆ แต่ละคน

 

 


 

ศิลปะสำหรับเด็กโต (อายุ 10-14 ปี)

 

วาดสตูดิโอเปิดคอร์ส “ศิลปะสำหรับเด็กโต” มุ่งเน้นต่อยอดศักยภาพจากวัยเด็กเล็ก

สู่วัยเด็กโต (อายุ 10 – 14 ปี)  ผ่านการเรียนรู้และสร้างงานศิลปะที่เหมาะกับวัย 

ซึ่งนอกจากความสุขและความสนุกสนานแล้ว วาดสตูดิโอยังเน้นเพิ่มพื้นฐาน, ทักษะ, ทฦษฎี

และความคิดสร้างสรรค์+จินตนาการในการทำงานศิลปะ โดย”ครูโอ้” ผู้ที่มีประสบการณ์

ในการสอนศิลปะเด็กมานานหลายปี ซึ่งครูโอ้เป็นครูที่เข้าใจธรรมชาติของเด็กๆ ได้ดี

แถมยังเก่งในเรื่องการดึงศักยภาพของเด็กๆในแต่ละคนให้ออกมาอีกด้วย

 

เหมาะสำหรับ  เด็กอายุ 10 -14 ปี

วันและเวลา  วันเสาร์ 9.30-12.30 (1คอร์สมี 3 ครั้ง)

 

เข้าใจ และใส่ใจ “เพราะเด็กแต่ละคนมีทักษะ ความชอบและความสนใจที่แตกต่างกัน”  

จึงเน้นการเรียนการสอนแบบกลุ่มเล็ก ( จำนวนนักเรียนไม่เกิน 6 คน) ทำให้ครูสามารถดูแลและแนะนำความรู้ เทคนิคต่างๆได้ตรงกับความสามารถของเด็กๆ รวมทั้งร่วมกันเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆไปได้พร้อมๆกัน

 

เนื้อหาการเรียนการสอน

  • Sketch Book

การวาดสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัว ซึ่งเด็กๆจะได้ฝึกฝนการสังเกตสิ่งของต่างๆ และถ่ายทอดออกมาผ่านการวาดรูปร่าง + รูปทรง ให้ถูกสัดส่วน เพื่อให้เด็กๆแต่ละคนมีพื้นฐานที่ดีในการวาดสิ่งต่างๆให้ได้อย่างใจนึก

  • การออกแบบพื้นฐานทางด้านสถาปัตย์

เด็กๆจะได้เรียนรู้การออกแบบสิ่งต่างๆ เช่น การออกแบบทางสถาปัตย์, ออกแบบเมืองจำลองในฝัน, ออกแบบภายใน (Interior Design)

  • ออกแบบตัวการ์ตูน (Character Design)

เด็กๆจะได้ฝึกฝนแนวความคิดและจินตนาการ ผ่านการออกแบบตัวละคร(Character) ตามโจทย์

หรือตามสถานการณ์ต่างๆ ที่กำหนดให้ แล้วถ่ายทอดออกมาผ่านการวาด

  • โครงสร้างและแสงเงา

เรียนรู้การมองโครงสร้างแบบต่างๆ  จับลักษณะโครงสร้างและรูปทรงที่แปลกใหม่ ฝึกการสังเกต

ทิศทางของแสงและการเกิดเงา พร้อมทั้งเรียนรู้มิติแบบต่างๆ เช่นระยะลึก- ตื้น ระยะใกล้-ไกล

  • สีและการจัดองค์ประกอบ
    เรียนรู้การใช้สีที่หลากหลายอย่างเหมาะสมกับชิ้นงาน  รู้จักโทนสีที่หลากหลายมากขึ้น และสนุกสนานกับการฝึกผสมสีเพื่อนำไปต่อยอดกับงานประเภทต่างๆ  รวมไปถึงการฝึกจัดองค์ประกอบเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
  • เทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลปะแบบต่างๆ

รู้จักเทคนิคการลงสีชนิดต่างๆ เช่น สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีไม้และสี Oil-Pastel เพื่อรู้จักและเข้าใจสีเหล่านี้มากยิ่งขึ้น  เสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์งานผ่านเทคนิคสื่อผสม เช่นงานปั้นและงานตัดปะ

 

  

สามารถชมบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่

Facebook เพจ : โอ้แว่นวาด ของครูโอ้

 

หรือที่  เพจ happyfunnykidart ของครูโอ้และครูปุ้ย

หรือที่ FB วาดสตูดิโอ ในอัลบั้ม Kids Art 6+/ Creative Art 12+

 

 

กดกลับไปหน้าแรก ดูรายละเอียดคอร์สอื่นๆ เพิ่มเติม