แจ้งประกาศเดือนมีนาคมและเมษายนปิดทุกวันจันทร์

แจ้งประกาศเดือนมีนาคมและเมษายนปิดทุกวันจันทร์

เดือนมีนาคมและเมษายน วาดสตูดิโอ ปิดทุกวันจันทร์ 

วันอังคารและศุกร์ เปิดทำการตามปกติ 10.00-17.00 น. 

ติดต่อเรา

โทร : 080 496 4966

อีเมล : thewardstudio@gmail.com

เฟสบุ้ค : https://www.facebook.com/wardstudio

ที่อยู่ 

294/1 ชั้น 4 อาคารเอเชีย ถ.พญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400