แจ้งประกาศจากทางวาดสตูดิโอ เนื่องด้วยสถานการณ์เฝ้าระวังโควิด-19

แจ้งประกาศจากทางวาดสตูดิโอ เนื่องด้วยสถานการณ์เฝ้าระวังโควิด-19

แจ้งประกาศจากทางวาดสตูดิโอ
เนื่องด้วยสถานการณ์เฝ้าระวัง โควิด-19
(ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2563)

 1. แจ้งขยายวันหยุดตามประกาศรัฐบาลถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563
โดยจะไม่มีการเรียนการสอน (จากเดิมหยุดวันที่ 22 มี.ค. ถึง 30 เม.ย.)
 2. สำหรับผู้รอเรียนชดเชย (จากรอบ มี.ค. )
สามารถมาชดเชยเนื้อหาครั้งที่ขาดไปตามวันและเวลาเดิม
เนื้อหาครั้งที่ 2 ชดเชย ศ.19, ส.20, อา.21 มิ.ย.
เนื้อหาครั้งที่ 3 ชดเชย ศ.26, ส.27, อา.28 มิ.ย.
(สามารถดูวันเปิดเรียนของแต่ละคอร์สได้ที่หน้า Website)
 3. สำหรับผู้ที่ลงสมัครเรียนไว้ล่วงหน้า (รอบ เม.ย./ พ.ค./ มิ.ย.)
จะเริ่มเปิดเรียนตามปกติสัปดาห์ที่สองของ ก.ค. เป็นต้นไป
(สามารถดูวันเปิดเรียนของแต่ละคอร์สได้ที่หน้า Website)
 4. กลุ่มนักเรียนเตรียมสอบทุกคอร์ส
เริ่มเปิดเรียนตามปกติในวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.
 5. กลุ่มผู้สนใจลงสมัครเรียนใหม่
คอร์สปกติ จะเริ่มเปิดสอน 10 ก.ค. เป็นต้นไป
และอาจมีคอร์สเฉพาะกิจระยะสั้น
เปิดสอนเพิ่มในช่วง 19 มิ.ย. – 5 ก.ค.
(สามารถติดตามดูรายละเอียดคอร์สได้ที่หน้า Website)
 6. สามารถติดต่อสอบถามได้ตามปกติ
(ในช่วงเวลา 10.00-17.00 น. ทุกวัน)
โทรศัพท์: 080 496 4966
Facebook: https://www.facebook.com/wardstudio
E-mail: thewardstudio@gmail.com
Website: http://www.ward-studio.com/category/course/
 7. หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ทางเราจะรีบแจ้งประกาศให้ทุกท่านทราบ
ทาง Facebook และทาง Website อย่างเร่งด่วน
วาดสตูดิโอขออภัยในความไม่สะดวก
และขอขอบพระคุณทุกท่านในความไว้วางใจ
ขอให้เราทุกคนผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างปลอดภัยด้วยกัน