มาตรการป้องกันโควิด-19 จากวาดสตูดิโอ

มาตรการป้องกันโควิด-19 จากวาดสตูดิโอ

 

แจ้งประกาศจากทางวาดสตูดิโอ
เนื่องด้วยสถานการณ์เฝ้าระวัง โควิด-19
(ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563)

วาดสตูดิโอเปิดการเรียนการสอนตามปกติ
นับตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 

‍⚕ มาตรการป้องกันโควิด-19 จาก วาดสตูดิโอ
1. ตรวจวัดไข้ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดทุกท่านก่อนเข้าสู่ภายในห้องเรียน
(หากพบว่ามีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศา ขอให้กลับไปพักก่อน)
2. ขอความร่วมมือให้ล้างมือทำความสะอาดที่อ่างล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน
และทางเรามีแอลกอฮอล์เจลเพื่อใช้ทำความสะอาดตามจุดเข้าออกทั่วโรงเรียน
3. ขอความร่วมมือให้ทุกท่านสวมหน้ากากตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียน
4. ใช้โต๊ะ 1 ตัวต่อผู้เรียน 1 ท่าน โดยผู้เรียนมีระยะนั่งเรียนห่างกันมากกว่า 1 เมตร
5. มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่โต๊ะเรียน
ที่นั่งและจุดที่ต้องสัมผัสร่วมกันหลังเลิกเรียนทุกห้อง
6. ทางโรงเรียนมีข้อมูล ชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้เรียน
ซึ่งสามารถประสานติดตามสถานการณ์ของแต่ละท่านได้
7. ทางโรงเรียนจะป้องกันและลดโอกาสการแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างเต็มที่
ขอความร่วมมือจากท่านที่มีความเสี่ยงหรือใกล้ชิดผู้ที่มีความเสี่ยง
งดมาเรียนจนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวหรือผ่านการตรวจมาแล้ว
ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้