Portfolio: Creative Art and Design

 

คอร์สเรียนทั้งทฤษฎี/ กระบวนการ/ ทำงานศิลปะ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานลง Portfolio ศิลปะ  สำหรับเป็นแฟ้มผลงานยื่นสมัครเรียนในสายศิลปะและการออกแบบ ทั้งใน-ต่างประเทศ  (อาทิ INDA, COMMDE (Chula U.) รวมถึง แนะนำการทำ Project ในวิชา Art,  Design, Design Technology (DT) โปรแกรม IGCSE, BA และอื่น ๆ ตาม Requirements

 

ตารางเรียนรอบปีใหม่ 2563

กรกฎาคม-กันยายน

เสาร์/ 9.00-12.00/ 25 ก.ค., 1, 8, 15, 22, 29 ส.ค.,5, 12 ก.ย. (เปิดรับสมัครแล้ว 4/12 คน)

 

กันยายน-พฤศจิกายน

เสาร์/ 9.00-12.00/ 19, 26 ก.ย., 3, 10, 17, 24, 31 ต.ค., 7 พ.ย. (เปิดรับสมัครแล้ว 5/12 คน)

 

พฤศจิกายน-ธันวาคม

เสาร์/ 9.00-12.00/ 14, 21, 28 พ.ย., 5, 12, 19 ธ.ค. (เปิดรับสมัครแล้ว 0/12 คน)

(คอร์สนี้เรียน 6 ครั้ง ราคาคอร์ส 5,100 บาท)

 

*** นักเรียนใหม่สามารถสมัครเรียนใหม่ได้ทุกต้นเดือน ***

 

สำหรับผู้มีเวลาสะดวกไม่ตรงกับตารางสอนที่แจ้งไว้ สามารถจัดเวลาเรียนได้ในคอร์สเรียนส่วนตัว Private

ดูรายละเอียดได้ที่ www.ward-studio.com/private-course/

 

 


 

คอร์สเรียน Portfolio: Creative art  คอร์สละ 8 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้เรียน  12 คน/ กลุ่ม

ช่วงเวลาที่เปิดสอน เสาร์ 9.00 – 12.00

ค่าลงทะเบียน   คอร์สละ 6,800 บาท 

 

 

วิธีลงทะเบียน http://www.ward-studio.com/ward-registration/

ติดต่อสอบถามที่FBวาดสตูดิโอ https://www.facebook.com/wardstudio/   

แผนที่ เบอร์โทรติดต่อวาดสตูดิโอ http://www.ward-studio.com/contact-us/ 

 

 


 

การเรียนการสอน

เน้นไปที่วิธีคิด (Thinking Process) และขั้นตอนการทำงานศิลปะ และการออกแบบอย่างเป็นระบบ มีที่มาที่ไปที่ชัดเจน และสามารถอธิบายแนวความคิดได้  โดยเริ่มที่การเลือกหัวข้อของงานซึ่งเน้นให้มาจากตัวตนของผู้เรียนมากที่สุด  และนำมาปรับให้เหมาะสมกับสายงานที่ผู้เรียนต้องการยื่นสมัครเรียนและพัฒนา Concept, การหาข้อมูลประกอบ, การหาและสร้างแรงบันดาลใจ  ไปถึงขั้นตอนการ Sketch, การเลือก Technique จนกระทั่งพัฒนาเป็นชิ้นงานจริง  ร่วมกับการฝึกทักษะทางศิลปะที่จำเป็นสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานขั้นสุดท้าย

 

 

Study Plan

Port 1–> Port 2 –> Port 3

 

 

รายละเอียดคอร์สเรียน

การเรียนในลำดับตามปกติ จะแบ่งย่อยออกเป็น 3 คอร์ส  ใช้เวลาเรียนรวม 24 ครั้ง ผู้เรียนจะได้ชิ้นงานศิลปะที่ผ่านการพัฒนาแนวความคิด  ไปถึงขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจริง  (Final Product)  โดยจะรวมถึงการอธิบายแนวความคิด, การ Sketch ขั้นตอนต่าง ๆ ของงาน  ซึ่งจะประกอบกันเพื่อเป็นผลงานใน Portfolio 

สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละชิ้นจะมากหรือน้อยนั้น  ขึ้นอยู่กับเวลาและความตั้งใจของตัวผู้เรียนแต่ละคนเอง

 

 

เนื้อหาคอร์สเรียน

Port 1: เน้นค้นหาหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจและถนัด ประกอบกับเสริมทักษะการวาดและการใช้สี

  • ทำงานภาพประกอบสร้างสรรค์ จำนวน 3 ชิ้น (Illustration) เพื่อค้นหาความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน (โจทย์: หน้าคน สัตว์ อาหาร เน้นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ)
  • งานสีน้ำ จำนวน 3 ชิ้น (Watercolor Painting Technique) เพื่อเสริมทักษะการใช้สีในงาน (โจทย์: วิวเมือง หน้าคน สัตว์ อาหาร)
  • งานสีน้ำมันหรือสีอะครีลิก จำนวน 2 ชิ้น (Oil and Acrylic Painting Technique) เพื่อเสริมทักษะการใช้สีในงาน (โจทย์: เรื่องที่ผู้เรียนสนใจ)
  • อาจเพิ่มเติมงานกลุ่มขาวดำ (Pencil/ Graphite/ Ink) ตามความต้องการ

 

Port 2: เน้นฝึกสร้างแนวความคิดและกระบวนการทำงานเพื่อต่อยอด

  • Project 1: ขึ้นโครงการ 1 เรื่อง สร้างผลงาน Re-make วรรณกรรม ออกแบบตัวละครและฉากสถานที่ในวรรณกรรม ทำกราฟิกประกอบโครงการหรือส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีเวลาผู้เรียนอาจ ทำ Project 2 ก่อนทำ Final Project

 

Port 3: เน้นสร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละคน

  • Final Project: สร้างผลงานหลักเฉพาะตัว นำเสนอแนวคิดของตัวเองและพัฒนาสู่ผลงานขั้นสุดท้าย ซึ่งจะเป็นตัวชิ้นงานหลักใน Portfolio ของแต่ละคน

 

หลังจากเรียนจบครบทั้ง 3 คอร์ส ผู้เรียนจะมีผลงานครบถ้วนสมบูรณ์ในแต่ละเรื่องที่ประกอบรวมกันเข้าเป็น Portfolio ของแต่ละคนเอง ในกรณีที่รู้ล่วงหน้าถึงความต้องการในแต่ละมหาวิทยาลัยให้แจ้งข้อมูลนี้ตอนสมัครและแจ้งกับครูผู้สอนได้โดยตรง เพื่อการตอบโจทย์ได้เข้าเป้าและตรงกับสิ่งที่แต่ละมหาวิทยาลัยอยากเห็นในตัวผู้ยื่นสมัครเรียน

 


 

ติดตามชมผลงานและบรรยากาศเพิ่มเติ่มได้ที่ Facebook วาดสตูดิโอ

 

กดกลับไปหน้าแรก ดูรายละเอียดคอร์สอื่นๆ เพิ่มเติม