อาทิตย์ – Portfolio รุ่นเล็ก (12-16 ปี) กับครูปุ้ย

 

ตารางเรียนปี 2567

ตารางเรียนรุ่น มิถุนายน รับนักเรียนใหม่ 2 คนและรับนักเรียนเก่าลงต่อ 2 คน 

อาทิตย์เช้าที่ 2, 9, 16 มิถุนายน 2567 เวลา 9.30-12.30 น.

**เฉพาะนักเรียนใหม่ ** 

**เฉพาะนักเรียนเก่า**

 

***ในกรณีที่ผู้เรียนเก่าลงต่อคอร์สเต็มจำนวน สำหรับนักเรียนใหม่ที่สนใจสามารถลงชื่อไว้ก่อน ทางวาดสตูดิโอจะติดต่อกลับไปเมื่อมีที่ว่าง***

 


 

ตารางเรียนรุ่น กรกฎาคม รับนักเรียนใหม่ 2 คนและรับนักเรียนเก่าลงต่อ 2 คน 

อาทิตย์เช้าที่ 30 มิถุนายน, 7, 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.30-12.30 น.

**เฉพาะนักเรียนใหม่ ** 

**เฉพาะนักเรียนเก่า เต็ม**

 

***ในกรณีที่ผู้เรียนเก่าลงต่อคอร์สเต็มจำนวน สำหรับนักเรียนใหม่ที่สนใจสามารถลงชื่อไว้ก่อน ทางวาดสตูดิโอจะติดต่อกลับไปเมื่อมีที่ว่าง***

 สำหรับผู้มีเวลาสะดวกไม่ตรงกับตารางสอนที่แจ้งไว้ สามารถจัดเวลาเรียนได้ในคอร์สเรียนส่วนตัว Private

ดูรายละเอียดได้ที่ www.ward-studio.com/private-course/

 

ช่วงเวลาเรียน  

Portfolio รุ่นเล็ก/ 12-16 ปีอาทิตย์เช้า/ 9.30-12.30 น.

 

คอร์สเรียน  คอร์สละ 3 ครั้ง ครั้งละ  3 ชั่วโมง

 

การรับสมัคร

– รับจำนวนนักเรียน  4 คน ต่อคอร์ส

(เนื่องจากรับจำนวนจำกัด แนะนำให้สอบถามจำนวนที่ว่างก่อนลงทะเบียนสมัครเรียน)

– กรุณาชำระเงินก่อนวันเปิดเรียน อย่างน้อย 3 วัน เพื่อแจ้งให้ครูผู้สอนเตรียมตัวและจัดอุปกรณ์การสอน

 

*** การลาหรือชดเชย ***

– การลาหรือไม่สะดวกมาเรียนไม่ว่ากรณีใด ขอให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

โทรแจ้ง : 080 496 4966 (ภายในช่วงเวลา 10.00-17.00 น.)

(หากกรณีที่แจ้งหลังจากนั้นทางสถาบันจะขอสงวนสิทธิ์การชดเชย และถือว่าขาดเรียนในวันนั้นไป)

 

ค่าลงทะเบียน  

1 คอร์สเรียน 3 ครั้ง ราคาคอร์สละ 3,200 บาท 

ในกรณีไม่สามารถสมัครเรียนเต็มคอร์สได้จะคิดค่าเรียน ครั้งละ 1,300 บาท

 

วิธีลงทะเบียน http://www.ward-studio.com/ward-registration/

ติดต่อสอบถามที่FBวาดสตูดิโอ https://www.facebook.com/wardstudio/   

แผนที่ เบอร์โทรติดต่อวาดสตูดิโอ http://www.ward-studio.com/contact-us/ 

 


 

 

Portfolio รุ่นเล็ก (Introduction to Design) (อายุ 12-16 ปี)

หลักสูตรสำหรับน้องๆ วัย 12 – 16 ปี (ป. 6-ม.3)

ที่ยังไม่แน่ใจว่าตนเองชอบศิลปะและการออกแบบในแนวทางใด

วางพื้นฐานด้านศิลปะและออกแบบให้น้องๆ สำหรับต่อยอดสู่การเรียนต่อใน

“สายวิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบ”

โดยเริ่มต้นจากพื้นฐานศิลปะที่เข้าใจง่าย ไปถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อไปสู่เนื้อหา

”วาดเตรียมสอบ (Entrance)”

ไม่ว่าจะเป็นการเรียนวาดเส้น ออกแบบนิเทศศิลป์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

Portfolio รุ่นเล็ก (Introduction to Design)

มุ่งเน้นให้เกิดจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจ ผ่านงานศิลปะ งานออกแบบ

สร้างบรรยากาศให้น้องๆได้ “สนุกและมีความสุข” ไปพร้อมๆกับการทำงานออกแบบ

พร้อมทั้งแนะนำ แนะแนว สร้างความเข้าใจในการทำงานทางด้านการออกแบบประเภทต่างๆ

เน้นพื้นฐานทักษะ, ทฤษฎี, ความคิดสร้างสรรค์ + จินตนาการในการทำงานศิลปะ

 

เนื้อหาการเรียนแบ่งเป็น 4 หัวข้อ ระยะเวลาหัวข้อละ 3 ครั้ง

หัวข้อที่ 1 พื้นฐานศิลปะ

            ครั้งที่ 1 เรื่องเส้นและการใช้เส้น รูปทรงพื้นฐานและจัดองค์ประกอบภาพ (Composition)

รู้จักเส้นประเภทต่างๆ และนำมาจัดองค์ประกอบแบบ 9 ช่อง โดยน้องๆจะได้เรียนรู้

เกี่ยวกับความแตกต่างของน้ำหนักเส้น รู้จักกับรูปทรงพื้นฐาน เช่น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม

และนำรูปทรงเหล่านั้นมาจัดองค์ประกอบแบบ 9 ช่อง ภายใต้โจทย์ 1 กรอบ หลายรูปทรง

            ครั้งที่ 2 ทฤษฎีสีและโทนสีแบบต่างๆ 

รู้จักสี ตั้งแต่แม่สีทั้ง 3 สี สีทุติยภูมิ (สีชั้นที่ 2) และสีตติยภูมิ (สีชั้นที่ 3) โดยการทำวงล้อสีด้วยตังเอง

            ครั้งที่ 3 การมองแบบและวาดตาม

ฝึกวาดภาพจากการดูแบบที่คุณครูเตรียมไว้ให้เพื่อฝึกการมอง สังเกตรายละเอียดและฝึกจัดองค์ประกอบบนหน้ากระดาษ

 

หัวข้อที่ 2 รู้จักงานออกแบบ

            ครั้งที่ 1 ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบกล่องขนมของตัวเองโดยดูจากกล่องขนมของจริง

และฝึกทำโครงสร้างกระดาษอย่างง่ายๆ จากต้นแบบที่คุณครูเตรียมไว้ให้

            ครั้งที่ 2 ออกแบบตัวอักษร

ฝึกออกแบบตัวอักษรตั้งแต่ A-Z หรือสร้างสรรค์แบบตัวหนังสือ (Typography) จากคำที่สนใจ โดยแต่ละตัวจะมี concept ที่ไม่ซ้ำกัน

ให้น้องๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่

            ครั้งที่ 3 ภาพประกอบในรูปแบบต่างๆ

ฝึกออกแบบภาพประกอบในรูปแบบต่างๆ เช่นภาพประกอบบทความ การ์ดแสดงความยินดีหรือสื่ออื่นๆที่นักเรียนสนใจ

 

หัวข้อที่ 3 งาน 3 มิติ

            ครั้งที่ 1 รู้จักกับมุมมอง 3 มิติ

รู้จักกับงาน 3 มิติชนิดต่างๆ คือ ภาพออบบลิก (Oblique),ภาพไอโซเมตริก(Isometric)

และภาพเพอร์สเปกทีฟ(Perspective) และฝึกวาดเพื่อเพิ่มความเข้าใจ

            ครั้งที่ 2 วาดวัตถุรอบตัวด้วยมุมออบบลิก (Oblique) และไอโซเมตริก(Isometric)

ฝึกวาดสิ่งของรอบตัว เช่น กบเหลาดินสอ กล่องดินสอ ด้วยมุมมอง 3 มิติ

            ครั้งที่ 3 ภาพเพอร์สเปกทีฟ (Perspective)

รู้จักมุมมองและฝึกวาดภาพ Perspective 2 จุด

 

หัวข้อที่ 4 การวาดคนและออกแบบตัวละคร ( Character Design)

            ครั้งที่ 1 วาดจากการมองหุ่นนิ่ง

ฝึกสังเกตโครงสร้างของหุ่นนิ่ง โดยดูแบบจากเอกสารประกอบการเรียนและภาพถ่ายแฟชั่น 

            ครั้งที่ 2 ฝึกวาดหน้าเพื่อน

ต่อยอดจากครั้งแรกด้วยการเปลี่ยนแบบจากหุ่นนิ่งมาเป็นหน้าเพื่อน

เพื่อฝึกสังเกตโครงสร้างใบหน้าและตำแหน่งของอวัยวะต่างๆบนใบหน้า

            ครั้งที่ 3 รู้จักกับสัดส่วนของตัวละคร

ฝึกการวาดคนในแบบต่างๆ เช่น หุ่น SD หุ่น 3 ส่วน 5 ส่วนและ 7 ส่วน

และลองออกแบบคนในท่าทางต่างๆ

 

เรียน 3 ครั้ง ต่อ 1 หัวข้อ 

นักเรียนใหม่สามารถสมัครเรียนใหม่ได้ทุกต้นเดือน โดยจะเริ่มเรียนในหัวข้อของเดือนนั้นๆ พร้อมเพื่อนๆ ในห้องและแนะนำให้เรียนต่อเนื่องจนครบทุกหัวข้อค่ะ

 


 

สามารถชมบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่

Facebook เพจ : Mrs.JpNc ของครูปุ้ย

หรือที่ เพจ happyfunnykidart ของครูโอ้และครูปุ้ย

หรือที่ FB วาดสตูดิโอ ในอัลบั้ม Kids Art 6+/ Creative Art 12+

กดกลับไปหน้าแรก ดูรายละเอียดคอร์สอื่นๆ เพิ่มเติม