ออกแบบนิเทศศิลป์

  คอร์สเตรียมสอบออกแบบออกแบบนิเทศศิลป์ ตารางเรียนรอบปีใหม่ 2567 NEW !!! พฤษภาคม-มิถุนายน รับจำนวน 8 คน  เสาร์/ 9.00-12.00/ 4, 11, 18, 25 พ.ค. และ 1, 8, 15, 22 มิ.ย. 2567 (ยังมีที่ว่าง 4 คน)   กรกฎาคม-สิงหาคม รับจำนวน 8 คน  เสาร์/ 9.00-12.00/ 29 มิถุนายน, 6, 13, 27 กรกฎาคม และ 3, 10, 17, 24 สิงหาคม 2567 (ยังมีที่ว่าง 7 คน)   กันยายน-ตุลาคม รับจำนวน 8 คน  เสาร์/ 9.00-12.00/ 31… Continue reading ออกแบบนิเทศศิลป์