ออกแบบนิเทศศิลป์

  คอร์สเตรียมสอบออกแบบออกแบบนิเทศศิลป์ ตารางเรียนรอบปีใหม่ 2567 NEW !!! มีนาคม-เมษายน รับจำนวน 8 คน  เสาร์/9.00-12.00/ 2, 9, 16, 23, 30 มี.ค. และ 6, 20, 27 เม.ย. 67 (ยังมีที่ว่าง 3 คน)   NEW !!! พฤษภาคม-มิถุนายน รับจำนวน 12 คน  เสาร์/ 9.00-12.00/ 4, 11, 18, 25 พ.ค. และ 1, 8, 15, 22 มิ.ย. 2567 (ยังมีที่ว่าง 12 คน)     *** นักเรียนใหม่สามารถสมัครเรียนใหม่ได้ทุกต้นเดือน *** *คำแนะนำในการเลือกช่วงเวลาเรียน… Continue reading ออกแบบนิเทศศิลป์