ออกแบบนิเทศศิลป์

  คอร์สเตรียมสอบออกแบบออกแบบนิเทศศิลป์ ตารางเรียนรอบปีใหม่ 2566  กรกฎาคม-สิงหาคม รับจำนวน 8 คน เสาร์/9.00-12.00/ 1, 8, 15, 22 ก.ค. และ 5, 12, 19, 26 ส.ค. 66  (ยังมีที่ว่าง 1 คน)   กันยายน-ตุลาคม รับจำนวน 8 คน เสาร์/ 9.00-12.00/ 2, 9, 16, 23, 30 ก.ย. และ 7, 14, 28 ต.ค. 66 (ยังมีที่ว่าง 2 คน)   พฤศจิกายน-ธันวาคม รับจำนวน 8 คน เสาร์/ 9.00-12.00/ 4, 11, 18, 25… Continue reading ออกแบบนิเทศศิลป์