1 Day หน้าร้าน+สีน้ำ 5 สี ครูไก่

  “คอร์สหนึ่งวันสอนวาดรูปหน้าร้านและผสมสีน้ำด้วย 5 สี กับครูไก่” ในโจทย์ :  วาดหน้าร้านกาแฟ 早苗   New รอบกุมภาพันธ์เปิดรับสมัครแล้ว! รับจำนวน 6 คน รุ่น 1  : ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00-16.30 น. (ยังมีที่ว่าง 5 คน)   รุ่น 2  : เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30-16.00 น. (ยังมีที่ว่าง 1 คน)     สำหรับผู้มีเวลาสะดวกไม่ตรงกับตารางสอนที่แจ้งไว้ สามารถจัดเวลาเรียนได้ในคอร์สเรียนส่วนตัว Private ดูรายละเอียดได้ที่ www.ward-studio.com/private-course/     ค่าลงทะเบียน คอร์สละ 2,900 บาท (อุปกรณ์ให้ยืมใช้ในห้อง) อุปกรณ์:… Continue reading 1 Day หน้าร้าน+สีน้ำ 5 สี ครูไก่