“Automatic Sketch” ครูซูป

    “ชั่วโมงเรียนที่ช่วยฝึกให้คุณสามารถวาดทุกสิ่งที่อยากวาดลงสมุดบันทึกของคุณได้”   วาดสตูดิโอ ขอเสนอ “Automatic Sketch” คอร์สเรียนครึ่งวัน   เพื่อทำให้สมุดบันทึกของคุณสามารถบอกเล่าเรื่องราว ด้วยการวาดและใช้ภาพในการสื่อความหมาย ” เห็นอะไรก็วาด!!!!! ” จะเริ่มยังไง เริ่มแบบไหน เริ่มให้สนุก รอบเรียน: คอร์ส “Automatic Sketch” (รับจำนวน 8 คนต่อรอบ) ตารางเรียนปี 2567 NEW!!! เปิดรับสมัคร มิถุนายน  รุ่น 47 : วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-13.00 น. (ยังมีที่ว่าง 6 คน)   NEW!!! กรกฎาคม เปิดรับสมัคร รุ่น 48 : วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00-13.00 น. (ยังมีที่ว่าง 8… Continue reading “Automatic Sketch” ครูซูป

วาดArt พื้นฐานศิลปะต่อเนื่อง

  คอร์สวาดArt ศิลปะต่อเนื่อง ครูซูป เรียนเป็นกลุ่ม เน้นความสนใจเฉพาะบุคคล แต่ละคนสามารถเลือกทำงานศิลปะที่อยากทำตามความชอบของตนเองได้   รอบเรียน ปี 2567 หลักสูตรมี 4 คอร์ส วาดArt 1 – 4 แต่ละคอร์สเรียน 3 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม. New!!! ตารางเรียนเดือน กรกฎาคม รับนักเรียนใหม่ 4 คนและรับนักเรียนเก่าลงต่อ 4 คน รอบวันศุกร์ วาดArt  1-4  รุ่น 158 วาดArt 1 : วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน, 5, 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00-13.00 น.  *** นักเรียนใหม่ ยังมีที่ว่าง 3 คน*** วาดArt 2-4 : วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน, 5, 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00-13.00… Continue reading วาดArt พื้นฐานศิลปะต่อเนื่อง

PRIVATE Course เรียนส่วนตัวเดี่ยว

    คอร์สเรียนส่วนตัว * เพื่อให้คุณได้เนื้อหาการเรียนตรงตามความต้องการมากที่สุด * คุณภาพการเรียนการสอนดีและเข้มข้นที่สุด * ช่วงเวลาการเรียนสะดวกลงตัวที่สุด   ทางโรงเรียนจึงได้จัดหลักสูตรพิเศษ แบบเรียนเดี่ยว โดยจัดหลักสูตรเฉพาะซึ่งมีเนื้อหาตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง รวมถึงการดำเนินการเรียนการสอนโดยทีมผู้สอนที่เชี่ยวชาญในเนื้อหาในแต่ส่วน   เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเรียนนอกเวลาเรียนปกติ ต้องการเรียนเดี่ยวเพื่อให้ได้ผลการเรียนที่ดีที่สุด ผู้ต้องการเรียนเนื้อหาเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษโดยเฉพาะ     สำหรับผู้สนใจสามารถโทรนัดหมายเพื่อเข้ามาขอคำปรึกษากับครูไก่ เพื่อวางแผนตารางเวลาและเนื้อหาการเรียนการสอน (จัดทำ Course Syllabus) รวมถึงการคำนวณค่าใข้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน   เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้งข้อมูลขั้นต้นดังนี้   1) จุดประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการเรียนในเบื้องต้น (อาจแนบตัวอย่างผลงานที่อยากวาดหรือฝึกได้เพื่อเป็นแนวทาง) 2) ช่วงวันเวลา และระยะเวลาที่พร้อมเรียน 3) จำนวนและอายุของผู้เรียน 4) ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล     ค่าลงทะเบียนเรียน ชั่วโมงละ 1,000 บาท (สำหรับผู้เรียน 1 คน) (กำหนดเวลาเรียนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ต่อการมาเรียนหนึ่งครั้ง)   (สำหรับจำนวนผู้เรียนที่มากกว่านี้สามารถติดต่อหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… Continue reading PRIVATE Course เรียนส่วนตัวเดี่ยว