คนวาดเมือง Basic Line & Wash by Louis Sketcher

  “คอร์สสเก็ตช์ภาพอาคารด้วยลายเส้นและสีน้ำ” โดย ครูหลุยส์ แนะนำคอร์ส : ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ทำความรู้จักกับขั้นตอนการสเก็ตช์ภาพอาคาร โดยเริ่มตั้งแต่การสังเกตรูปร่าง-รูปทรง และเทคนิคการเขียนรายละเอียดของตัวสถาปัตยกรรม ไปจนถึงได้เรียนรู้การใช้สีน้ำเพื่อตกแต่งให้ภาพมีสีสันและแสงเงาที่สวยงาม    ตารางเรียนปี 2566 (คอร์สเรียน 3 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง)  New!!! เดือน มิถุนายน เปิดรับสม้ครแล้ว รับจำนวน 6 คน รุ่น 87 : วันเสาร์ที่ 10, 17, 24 มิ.ย., 1 ก.ค. 66 เวลา 13.30-16.30 น.  (ยังมีที่ว่าง 4 คน)     New!!! เดือน กรกฎาคม เปิดรับสม้ครแล้ว รับจำนวน 6 คน รุ่น 87 : วันเสาร์ที่ 8, 15,… Continue reading คนวาดเมือง Basic Line & Wash by Louis Sketcher