แนะแนวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

  คอร์สปิดเทอมมาแล้ว ! กดดูรายละเอียด     ระบบรับนิสิตนักศึกษาใหม่ ปี 2563 มาทำความรู้จักและเตรียมความพร้อมกับระบบ TCAS ปี 2563       แนะแนววิชาที่จะต้องใช้ในการเตรียมตัวสอบในแต่ละสาขาวิชาด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์   สำหรับน้องๆ ที่วางแผนเลือกสาขาวิชาชีพได้แล้ว ขั้นต่อมาคือการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะสอบเข้าศึกษาต่อ ซึ่งในแต่ละสาขา แต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัย ก็มีรายวิชาที่ใช้ในการสอบที่เหมือนและที่ต่างกันไปในแต่ละแห่ง ดังนั้นเราจึงควรติดตามข่าวสารและข้อมูลของแต่ละแห่งให้ละเอียดถูกต้อง   ทางวาดสตูดิโอทำตารางสรุปในเบื้องต้นสำหรับเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผน เพื่อให้น้องๆ ได้จัดตารางการเรียนเสริมของตัวเองให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยมีลำดับการดู ดังนี้ ขั้นที่1 เลือกคณะที่ตั้งใจจะเรียน ขั้นที่2 เลือกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนและอยากเข้า ขั้นที่3 ดูวิชาที่จะต้องใช้สอบและจัดตารางการเรียน *หมายเหตุ: ตารางนี้เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนอาจไม่ครบถ้วนทั้งหมด ผู้เรียนควรหาข้อมูลล่าสุดเพิ่มเติมประกอบด้วยทุกครั้ง     หลังจากที่รู้ว่าจะต้องใช้วิชาใดในการเตรียมสอบบ้างแล้ว สามารถกดดูรายละเอียดเนื้อหาการเรียนการสอน ระยะเวลาเรียน รอบเรียน ได้ตามรายชื่อวิชาด้านล่างนี้     ความถนัดสถาปัตย์            วาดเส้น   … Continue reading แนะแนวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย