แนะแนวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

  คอร์สปิดเทอมมาแล้ว ! กดดูรายละเอียด     TCAS “Thai University Central Admission System”  เป็นระบบที่ใช้คัดเลือกบุคคลเข้าเรียนต่อในระดับ “อุดมศึกษา”   สำหรับในปี 2567 การสอบ tcas65 มีทั้งหมด 4 รอบด้วยกัน ได้แก่ รอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 Quota (โควต้า) รอบที่ 3 Admission รอบที่ 4 Direct Admission   รอบ ที่ 1 Portfolio สมัครสอบโดยตรงกับผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยใช้แค่แฟ้มสะสมผลงาน ซึ่งเหมาะกับคนที่มีผลงานโดดเด่น และมีคุณสมบัติถึงตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด เพราะจะต้องมีหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถต่าง ๆ รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด ประกาศผลในระบบ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ :… Continue reading แนะแนวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย