วาดเส้น

คอร์สเตรียมวาดเส้น ตารางเรียนรอบปีใหม่ 2566 NEW !!! พฤษภาคม-มิถุนายน รับจำนวน 14 คน เสาร์/ 13.30-16.30/ 6, 13, 20, 27 พ.ค. และ 3, 10, 17, 24 มิ.ย. 66 (เต็ม)   กรกฎาคม-สิงหาคม รับจำนวน 14 คน เสาร์/ 13.30-16.30/  1, 8, 15, 22 ก.ค. และ 5, 12, 19, 26 ส.ค. 66  (ยังมีที่ว่าง 14 คน)     *** นักเรียนใหม่สามารถสมัครเรียนใหม่ได้ทุกต้นเดือน *** *คำแนะนำในการเลือกช่วงเวลาเรียน : ม.4-ม.5 ลงเรียนตั้งแต่คอร์ส 1 ตามปกติ… Continue reading วาดเส้น

ออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry)

คอร์สเตรียมสอบออกแบบเครื่องประดับ หรือ ออกแบบจิวเวอรี่ (Jewelry)  ตารางเรียนรอบปีใหม่ 2566  NEW !!! พฤษภาคม-มิถุนายน รับจำนวน 8 คน เสาร์/ 9.00-12.00/ 6, 13, 20, 27 พ.ค. และ 3, 10, 17, 24 มิ.ย. 66 (ยังมีที่ว่าง 6 คน)   กรกฎาคม-สิงหาคม รับจำนวน 8 คน เสาร์/ 9.00-12.00/ 1, 8, 15, 22 ก.ค. และ 5, 12, 19, 26 ส.ค. 66 (ยังมีที่ว่าง 8 คน)   *** นักเรียนใหม่สามารถสมัครเรียนใหม่ได้ทุกต้นเดือน *** *คำแนะนำในการเลือกช่วงเวลาเรียน :… Continue reading ออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry)

PRIVATE Course เรียนส่วนตัวเดี่ยว

    คอร์สเรียนส่วนตัว * เพื่อให้คุณได้เนื้อหาการเรียนตรงตามความต้องการมากที่สุด * คุณภาพการเรียนการสอนดีและเข้มข้นที่สุด * ช่วงเวลาการเรียนสะดวกลงตัวที่สุด   ทางโรงเรียนจึงได้จัดหลักสูตรพิเศษ แบบเรียนเดี่ยว โดยจัดหลักสูตรเฉพาะซึ่งมีเนื้อหาตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง รวมถึงการดำเนินการเรียนการสอนโดยทีมผู้สอนที่เชี่ยวชาญในเนื้อหาในแต่ส่วน   เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเรียนนอกเวลาเรียนปกติ   ต้องการเรียนเดี่ยวเพื่อให้ได้ผลการเรียนที่ดีที่สุด ผู้ต้องการเรียนเนื้อหาเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษโดยเฉพาะ     สำหรับผู้สนใจสามารถโทรนัดหมายเพื่อเข้ามาขอคำปรึกษากับครูไก่ เพื่อวางแผนตารางเวลาและเนื้อหาการเรียนการสอน (จัดทำ Course Syllabus) รวมถึงการคำนวณค่าใข้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน   เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้งข้อมูลขั้นต้นดังนี้   1) จุดประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการเรียนในเบื้องต้น (อาจแนบตัวอย่างผลงานที่อยากวาดหรือฝึกได้เพื่อเป็นแนวทาง) 2) ช่วงวันเวลา และระยะเวลาที่พร้อมเรียน 3) จำนวนและอายุของผู้เรียน 4) เบอร์โทรศัพท์และอีเมลสำหรับติดต่อ     ค่าลงทะเบียนเรียน  ชั่วโมงละ 1,000 บาท (สำหรับผู้เรียน 1 คน)   (สำหรับจำนวนผู้เรียนที่มากกว่านี้สามารถติดต่อหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link นี้)   หมายเหตุ:… Continue reading PRIVATE Course เรียนส่วนตัวเดี่ยว

แนะแนวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

  คอร์สปิดเทอมมาแล้ว ! กดดูรายละเอียด     ระบบรับนิสิตนักศึกษาใหม่ ปี 2563 มาทำความรู้จักและเตรียมความพร้อมกับระบบ TCAS ปี 2563       แนะแนววิชาที่จะต้องใช้ในการเตรียมตัวสอบในแต่ละสาขาวิชาด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์   สำหรับน้องๆ ที่วางแผนเลือกสาขาวิชาชีพได้แล้ว ขั้นต่อมาคือการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะสอบเข้าศึกษาต่อ ซึ่งในแต่ละสาขา แต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัย ก็มีรายวิชาที่ใช้ในการสอบที่เหมือนและที่ต่างกันไปในแต่ละแห่ง ดังนั้นเราจึงควรติดตามข่าวสารและข้อมูลของแต่ละแห่งให้ละเอียดถูกต้อง   ทางวาดสตูดิโอทำตารางสรุปในเบื้องต้นสำหรับเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผน เพื่อให้น้องๆ ได้จัดตารางการเรียนเสริมของตัวเองให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยมีลำดับการดู ดังนี้ ขั้นที่1 เลือกคณะที่ตั้งใจจะเรียน ขั้นที่2 เลือกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนและอยากเข้า ขั้นที่3 ดูวิชาที่จะต้องใช้สอบและจัดตารางการเรียน *หมายเหตุ: ตารางนี้เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนอาจไม่ครบถ้วนทั้งหมด ผู้เรียนควรหาข้อมูลล่าสุดเพิ่มเติมประกอบด้วยทุกครั้ง     หลังจากที่รู้ว่าจะต้องใช้วิชาใดในการเตรียมสอบบ้างแล้ว สามารถกดดูรายละเอียดเนื้อหาการเรียนการสอน ระยะเวลาเรียน รอบเรียน ได้ตามรายชื่อวิชาด้านล่างนี้     ความถนัดสถาปัตย์            วาดเส้น   … Continue reading แนะแนวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย