วาดรูป 30+

  “คอร์สเริ่มต้นวาดรูปเพื่อเป็นงานอดิเรกสำหรับผู้ใหญ่” “หลักสูตรใหม่ วาดสำหรับสมุดบันทึกประจำวัน daily sketch โดยครูหยอย”  ตารางเรียนปี 2566  เดือน พฤษภาคม เปิดรับสมัคร รับจำนวน 6 คน รุ่น 88 : วันเสาร์บ่ายที่ 6, 13, 3 มิ.ย. 66 เวลา 13.30-16.30 น. (เต็ม)   เดือน มิถุนายน เปิดรับสมัคร รับจำนวน 6 คน รุ่น 89 : วันศุกร์เช้าที่ 9, 16, 23 มิ.ย. 66 เวลา 10.00-13.00 น.(ยังมีที่ว่าง 4 คน)   เดือน กรกฎาคม เปิดรับสมัคร รับจำนวน 6 คน รุ่น… Continue reading วาดรูป 30+

ปากกา 30+

  “คอร์สปากกานุ่มๆ สำหรับผู้ใหญ่”   ตารางเรียนปี 2566 NEW !! พฤษภาคม รับจำนวน 6 คน รุ่น 39 : วันศุกร์ที่ 5, 12, 19 พ.ค. 66 เวลา 10.00-13.00 น.  (ปิดรับสมัคร) เปิดรับรุ่นสิงหาคม ตารางจะอัปเดตอีกครั้ง   สำหรับผู้มีเวลาสะดวกไม่ตรงกับตารางสอนที่แจ้งไว้ สามารถจัดเวลาเรียนได้ในคอร์สเรียนส่วนตัว Private ดูรายละเอียดได้ที่ www.ward-studio.com/private-course/   ระยะเวลาเรียน เรียน 3 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง (1 ครั้ง/ สัปดาห์)    ค่าลงทะเบียน คอร์สละ 3,900 บาท (รวมสมุด Sketch 1 เล่ม และปากกาตัดเส้น เบอร์ 08, 03 และ 005) พิเศษ  ***โปรโมชั่นที่ 1แพ็คชวนเรียน : ลงทะเบียนพร้อมกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ได้รับส่วนลดจากปกติท่านละ 3,900 บาท เหลือ 3,700 บาท เงื่อนไขต้องแจ้งโอนพร้อมกัน… Continue reading ปากกา 30+