คนวาดเมือง Basic Line & Wash by Louis Sketcher

  “คอร์สสเก็ตช์ภาพอาคารด้วยลายเส้นและสีน้ำ” โดย ครูหลุยส์ แนะนำคอร์ส : ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ทำความรู้จักกับขั้นตอนการสเก็ตช์ภาพอาคาร โดยเริ่มตั้งแต่การสังเกตรูปร่าง-รูปทรง และเทคนิคการเขียนรายละเอียดของตัวสถาปัตยกรรม ไปจนถึงได้เรียนรู้การใช้สีน้ำเพื่อตกแต่งให้ภาพมีสีสันและแสงเงาที่สวยงาม    ตารางเรียนปี 2566 (คอร์สเรียน 3 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง)  New!!! เดือน ตุลาคม เปิดรับสม้ครแล้ว รับจำนวน 6 คน รุ่น 91 : วันเสาร์ที่ 7, 14, 28 ต.ค. 66 เวลา 13.30-16.30 น.  (ยังมีที่ว่าง 5 คน)     สำหรับผู้มีเวลาสะดวกไม่ตรงกับตารางสอนที่แจ้งไว้ สามารถจัดเวลาเรียนได้ในคอร์สเรียนส่วนตัว Private ดูรายละเอียดได้ที่ www.ward-studio.com/private-course/   ค่าลงทะเบียน : คอร์ส 3,900 บาท (รวมสมุดสเก็ตช์สีน้ำ)  อุปกรณ์ที่ผู้เรียนต้องนำติดมาด้วยคือ  : ดินสอ HB หรือ 2B, ยางลบ  ทางโรงเรียนจัดเตรียมปากกาตัดเส้น,… Continue reading คนวาดเมือง Basic Line & Wash by Louis Sketcher