1 Day Workshop “Urban Sketching the Series” by ครูโหน่ง

1 Day Workshop “Urban Sketching the Series” by ครูโหน่ง

 

1 Day Workshop "Urban Sketching the Series" by Myspace 365

เชิญชวนมารู้จัก/วาด/ระบาย สถานที่ต่างๆในแต่ละเดือน เดือนนี้พามาเที่ยวมาลุยริมน้ำเจ้าพระยาตลาดน้อยกันครับ

 

วาดตลาดน้อย แบ่งเป็น 2 คอร์ส ครั้งที่ 1 เรียนวาดเส้น ครั้งที่ 2 เรียนลงสีน้ำ

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกเรียนคอร์สใดคอร์สหนึ่งได้ตามความสะดวกหรือจะลงทั้งสองคอร์สเพื่อความต่อเนื่องก็ยินดีครับ

 

"เพราะทุกๆที่สามารถบันทึกได้"

 

เดือนพฤศจิกายน "วาดตลาดน้อย"

 

ครั้งที่ 1 Urban Sketching the series-วาดเส้น

รายละเอียด ทำความรู้จักตลาดน้อย/ ทำความรู้จักอุปกรณ์วาดเส้นนอกสถานที่/ วาดสเก็ตช์แบบขาว-ดำนอกสถานที่

New !!! เปิดรับสมัครแล้ว 

รุ่นตลาดน้อย-วาดเส้น : วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 65 เวลา 9.30-16.30 น. รับจำนวน 6 คน

(เปิดรับสมัคร 3/6)

 

 


 

ครั้งที่ 2 Urban Sketching the series-เล่นสีน้ำ

รายละเอียด รู้ทำความรู้จักตลาดน้อย/ ทำความรู้จักอุปกรณ์ระบายสีน้ำนอกสถานที่/ การระบายสีน้ำแบบสเก็ตช์นอกสถานที่/จัดหน้ากระดาษ

New !!! เปิดรับสมัครแล้ว 

รุ่นตลาดน้อย-เล่นสีน้ำ : วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 65 เวลา 9.30-16.30 น. รับจำนวน 6 คน

(เปิดรับสมัคร 5/6)

 

"แบ่ง Workshop เป็น 2 ครั้งไม่ต่อเนื่อง (ไม่จำเป็นต้องเรียนต่อเนื่อง สนใจครั้งไหนลงเรียนครั้งนั้น)

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

– บุคคลทั่วไปอายุ 20 ปีขึ้นไป

– คนที่มีพื้นฐานในการวาดรูป เคยวาดเองมาก่อน เคยเล่นสีน้ำมาบ้าง 

(สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานวาดรูปมาก่อน แนะนำเริ่มต้นที่คอร์ส One Day One Pen ของครูโหน่งเช่นกันค่ะ)

– คนสนใจจะออกไปวาดรูปนอกสถานที่

– นักเรียนเก่าที่เคยเรียนกับครูโหน่ง อยากต่อยอดเพิ่มเติมการวาดรูปและลงสีน้ำ

– นักเรียนเก่าครูไก่ ครูหยอย ครูหลยส์ อยากเพิ่มเติมไอเดียการสเก็ตช์สถานที่ต่างๆเพิ่มเติมกับครูโหน่ง 

 


 

สำหรับผู้มีเวลาสะดวกไม่ตรงกับตารางสอนที่แจ้งไว้ สามารถจัดเวลาเรียนได้ในคอร์สเรียนส่วนตัว Private

ดูรายละเอียดได้ที่ www.ward-studio.com/private-course/

 

ค่าลงทะเบียน: คอร์สละ 2,800 บาท รวมอุปกรณ์ที่แจกในคอร์สนี้ ปากกา brush pen และกระดาษวาดรูปลักษณะต่างๆ

(ผู้เรียนเตรียมปากกาที่ใช้บ่อยๆมาด้วยจะดีมาก/อย่างไรผู้สอนจะมีอุปกรณ์ส่วนกลางให้ใช้ในคลาสเรียนด้วยเช่นกัน)

 

 

พิเศษ 

***โปรโมชั่นที่ 1แพ็คชวนเรียน : ลงทะเบียนพร้อมกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ได้รับส่วนลดจากปกติท่านละ  2,800 บาท เหลือ 2,600 บาท เงื่อนไขต้องแจ้งโอนพร้อมกัน โดยโปรโมชั่นจะสมบูรณ์เมื่อได้รับการแจ้งโอนทางอีเมลเท่านั้น

 

***โปรโมชั่นที่ 2 แพ็คเรียนต่อ : เคยเรียนที่วาดสตูดิโอ(คอร์สใดก็ตาม) ได้รับส่วนลดลงจากปกติท่านละ 2,800 บา เหลือ 2,600 บาท เงื่อนไขระบุชื่อคอร์สที่เคยเรียนที่วาดสตูดิโอตอนลงทะเบียนทางอีเมล

 

***โปรโมชั่น เลือกได้เพียงหนึ่งอย่างที่เหมาะสมที่สุด***

 

 

วิธีลงทะเบียน https://www.ward-studio.com/ward-registration/

ติดต่อสอบถามที่เพจวาดสตูดิโอ https://www.facebook.com/wardstudio/   

แผนที่ เบอร์โทรติดต่อวาดสตูดิโอ https://www.ward-studio.com/contact-us/ 

 

 

 

***โปรดอ่านเงื่อนไข***

           – ก่อนสมัครโปรดตรวจสอบตารางเรียนให้ชัดเจน ว่าสามารถมาเรียนได้ครบตามวันและเวลาที่แจ้งไว้

           – ขาดหรือลาได้ แต่จะไม่มีการเรียนชดเชย

           – เมื่อสมัครและลงทะเบียนเข้ามาแล้วจะไม่อนุญาตให้มีการขอเลื่อนหรือย้ายคอร์ส

 

 


 

"รายละเอียดคอร์สตลาดน้อย-วาดเส้น"

 

ครั้งที่ 1 Urban Sketching the Series-วาดเส้น

อุปกรณ์ที่จะแจกในคอร์สนี้

– ปากกาดำ 2 ขนาด (0.8และ0.2)

– กระดาษวาดเส้นขนาดต่างๆ 2 ขนาดอย่างละ 2 แผ่น (A5 portrait/ A5 Landscape)

– เอกสารใบความรู้+แบบฝึกหัด

* ผู้เรียนเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยๆหรืออุปกรณ์ที่ถนัดมาด้วยจะดีมาก/ผู้สอนจะมีอุปกรณ์ส่วนกลางให้ใช้ในการเรียน

 

 

เนื้อหาที่ใช้สอนในคอร์สนี้

ช่วงเช้า : ทำความรู้จักการวาดรูปนอกสถานที่/ ทำความรู้จักวัสดุอุปกรณ์ในการวาดรูปนอกสถานที่/รู้จักตลาดน้อย/ฝึกวาดเส้นแบบเพื่อรู้จักและให้เกิดความเคยชินกับอุปกรณ์/วาดวัตถุเดี่ยว

 

ช่วงบ่าย : วาดวัตถุและสถานที่+บรรยากาศ/วาดแสงเงาในงานสเก็ตช์/จัดหน้ากระดาษขนาดต่างๆ

 

สิ่งที่จะได้รับเมื่อจบคอร์ส

– รู้จักตลาดน้อยผ่านการวาดและบันทึก

– ไอเดียในการวาดรูปนอกสถานที่ด้วยเทคนิควาดเส้นในเวลาที่จำกัด

– พื้นฐานเทคนิคการใช้ ปากกาดำในการวาดรูปนอกสถานที่

– แบบฝึกหัดการวาดรูปนอกสถานที่เพื่อนำไปฝึกฝนต่อหลังเรียนจบ

 


 

"รายละเอียดคอร์สตลาดน้อย-เล่นสีน้ำ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 2 Urban Sketching the series-เล่นสีน้ำ

อุปกรณ์ที่จะแจกในคอร์สนี้

– สีน้ำที่ใช้บ่อยๆ บีบใส่ แพนสีน้ำ 2 ml จำนวน 3 สี

– กระดาษระบายสีน้ำชนิดและขนาดต่างๆ 2 ขนาดอย่างละ 2 แผ่น (A5 Portrait/A5 Landscape)

– เอกสารใบความรู้+แบบฝึกหัด

*ผู้เรียนเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยๆหรืออุปกรณ์ที่ถนัดมาด้วยจะดีมาก/ผู้สอนจะมีอุปกรณ์ส่วนกลางให้ใช้ในการเรียน 

 

 

เนื้อหาที่ใช้สอนในคอร์สนี้

ช่วงเช้า : รู้จักตลาดน้อย/ ทำความรู้จักการวาดรูปนอกสถานที่/ ทำความรู้จักวัสดุอุปกรณ์สีน้ำในการวาดรูปนอกสถานที่/ทำความรู้จักสีน้ำ ฝึกระบายสีบนกระดาษที่แตกต่างเพื่อให้เกิดความเคยชินกับวัสดุและอุปกรณ์

 

ช่วงบ่าย : วาดอาหารเครื่องดื่มและระบายสีตามขั้นตอน/วาดและระบายสถานที่+บรรยากาศวาดพร้อมกับจัดหน้ากระดาษขนาดต่างๆ

 

สิ่งที่จะได้รับเมื่อจบคอร์ส

– รู้จักตลาดน้อยผ่านการวาดและบันทึก

– ไอเดียในการวาดรูปนอกสถานที่ด้วยการระบายสีน้ำ

– พื้นฐานเทคนิคการใช้สีน้ำในการวาดรูปนอกสถานที่

– แบบฝึกหัดการวาดรูปนอกสถานที่เพื่อนำไปฝึกฝนต่อหลังเรียนจบ

 


 

ติดตามชมผลงานและบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ 

เพจ Myspace365 

 

บรรยากาศคอร์ส workshop ที่เคยสอน ดูเพิ่มเติมได้ที่ อัลบั้มเพจ Myspace 365 workshop

 

 


 

กลับไปหน้าแรก ดูรายละเอียดคอร์สอื่นๆเพิ่มเติม

https://www.ward-studio.com/category/course/