การลงทะเบียน

การลงทะเบียน

 

วิธีการลงทะเบียนเรียน มี 2 วิธี

 

วิธีที่ 1: มาลงทะเบียนด้วยตนเองที่วาดสตูดิโอ

สามารถชำระด้วยเงินสดหรือโอนเงินผ่าน Mobile Banking  ไม่รับบัตรเครดิต  

(เปิดทำการเฉพาะวัน ศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 9.00-16.30 น.)

 


 

วิธีที่ 2: สมัครออนไลน์ โอนผ่านบัญชีและแจ้งหลักฐานการสมัครทางอีเมล

 

โดยมี 4 ขั้นตอนดังนี้

 

 

1) โทรสอบถามจำนวนผู้สมัครเรียน ว่ายังมีที่ว่างสามารถลงเรียนได้หรือไม่

โทร 080 496 4966 ในวันพุธถึงอาทิตย์ เวลา 9.00-16.30 น.

(วาดสตูดิโอหยุด วันจันทร์และวันอังคาร)

 

 

2) โอนค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคาร

 

 

 

3) ส่งข้อมูลมาทางอีเมล thewardstudio@gmail.com

    พร้อมแนบหลักฐานการโอน    โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน  ดังนี้

ชื่อ….. นามสกุล….. ชื่อเล่น….. ของผู้เรียน

เบอร์โทรศัพท์……….

ชื่อคอร์สเรียน………

วัน…..วันที่…..เวลา…..เรียน

   (กรุณาส่งหลักฐานการโอนไม่เกิน 1 วัน 

   เพื่อทางโรงเรียนจะสามารถตรวจสอบจำนวนผู้สมัครให้ไม่เกิดความผิดพลาด)

 

4) รออีเมลตอบกลับ เมื่อทางโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว

    จะยืนยันผลการลงทะเบียนกลับ (ไม่เกิน 1-2 วันหลังได้รับอีเมล)

    และจะทำการแจ้งเลขที่ใบเสร็จในวันเปิดทำการ

    (หากไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ กรุณาโทรสอบถามเข้ามาทางโรงเรียนค่ะ) 

 


 

ระเบียบการลงทะเบียน

1. การลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้เรียนได้รับเลขที่ใบเสร็จจากทางโรงเรียน

2. ลงทะเบียนกับทางโรงเรียนช่องทางเดียวเท่านั้น (ไม่รับลงทะเบียนในเพจของครูผู้สอนหรือช่องทางอื่นๆ)

3. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

(แต่สามารถแจ้งเปลี่ยนคอร์ส/เวลา/วันเรียนได้ ก่อนเริ่มคอร์สที่สมัครเรียนไม่ต่ำกว่า วันและต้องเสียค่าดำเนินการ 500 บาท)

4. ไม่รับจองคอร์สโดยการแจ้งหรือลงชื่อ ทางโรงเรียนจะยึดตามลำดับการชำระเงินและส่งหลักฐานเข้ามาเท่านั้น

5. ควรลงทะเบียนหรือต่อคอร์สเรียนล่วงหน้า หากมีจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว จะไม่รับเพิ่มเพื่อรักษาสิทธิ์ผู้สมัครก่อน

6. หากโอนเงินเข้ามาหลังจากมีผู้สมัครเต็มแล้ว ทางโรงเรียนจะโอนเงินเต็มจำนวนคืนกลับไปให้ท่าน

7. การลาหรือชดเชย

7.1 กลุ่มคอร์ส Workshop Design/ Hobby15+ 20+ / คอร์สวาดArt ให้แจ้งและปรึกษากับครูผู้สอนโดยตรง

7.2 กลุ่มคอร์สเตรียมสอบ(Entrance) จะไม่มีการลา การชดเชย (หากขาดเรียนให้แจ้งครูผู้สอนเพื่อรับโจทย์ทำการบ้านย้อนหลัง)

7.3 กลุ่มคอร์สศิลปะเด็ก Kid Art 6+ และ Creative Art 12+ จะไม่มีการลา การชดเชย (ให้แจ้งและกำหนดวันที่สามารถมาเรียนได้ตั้งแต่ตอนสมัคร)

7.4 กลุ่มคอร์ส Workshop 1 day/ Hobby30+ จะไม่มีการลา การชดเชย หรือเลื่อนไปเรียนในคอร์สถัดไป

***กรุณาตรวจสอบวันเวลาของท่านให้ว่างก่อนการสมัครเพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ์***

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ วาดสตูดิโอ ค่ะ