วาดเส้น

ตารางเรียนรอบปีใหม่ 2563

มีนาคม-เมษายน

เสาร์/ 13.30-16.30/ 7,14, 21, 28 มี.ค., 4, 18, 25 เม.ย., 2 พ.ค. 

เสาร์/ 13.30-16.30/ 7,14, 21 มี.ค. 18, 25 เม.ย., 2, 9, 16 พ.ค. 

เสาร์/ 13.30-16.30/ 7,14, 21 มี.ค.9, 16, 23, 30 พ.ค., 6 มิ.ย. 

แจ้งหยุดเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ 22 มี.ค. – 15 มิ.ย. 

โดยปรับเปลี่ยนตารางสอนใหม่เป็น

เสาร์/ 13.30-16.30/ 7,14, 21 มี.ค., 20, 27 มิ.ย., 4, 11, 18 ก.ค. (เปิดรับสมัครแล้ว 5/16 คน)

 

*** นักเรียนใหม่สามารถสมัครเรียนใหม่ได้ทุกต้นเดือน ***

 


 

คอร์สเรียน คอร์สละ 8 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้เรียน ครู 1 คน/ นร. 8 คน

ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท

 

Promotion !!!

ราคาพิเศษเมื่อลงทะเบียน 2 คอร์สพร้อมกัน ราคาคอร์ส 7,400 บาท (จาก 7,800 บาท)

ราคาพิเศษเมื่อลงทะเบียน 3 คอร์สพร้อมกัน ราคาคอร์ส 11,000 บาท (จาก 11,700 บาท)

ราคาพิเศษเมื่อลงทะเบียน 4 คอร์สพร้อมกัน ราคาคอร์ส 14,000 บาท (จาก 15,600 บาท)

(โดยสามารถนับรวมกับวิชาเตรียมสอบอื่นๆ ด้วยได้)

 

วิธีลงทะเบียน http://www.ward-studio.com/ward-registration/

ติดต่อสอบถามที่FBวาดสตูดิโอ https://www.facebook.com/wardstudio/   

แผนที่ เบอร์โทรติดต่อวาดสตูดิโอ http://www.ward-studio.com/contact-us/ 

 

การลาหรือชดเชย

การเรียนหนึ่งคอร์ส (8 ครั้ง) สามารถขาดและมาชดเชยได้ 1 ครั้ง

 


 

คอร์สวาดเส้น หรือ Drawing เป็นพื้นฐานของงานศิลปะและการออกแบบที่มีความสำคัญ เพราะการวาดเส้นสามารถสร้างภาพเพื่อสื่อความหมายทางการมองเห็นรูปร่าง รูปทรง โครงสร้าง สัดส่วน ระยะ แสงเงาของวัตถุ บรรยากาศ รวมทั้งอารมณ์ให้ผู้อื่นได้รับรู้จากภาพของผู้วาด

หากเรามีความชำนาญการวาดเส้น จะทำให้สามารถสื่อสารงานศิลปะหรือการออกแบบต่างๆ ออกมาให้ผู้อื่นเห็นอย่างชัดเจนและเข้าใจได้โดยง่าย

 

เหมาะสำหรับ

น้องๆ ม.3 – ม.5  ที่กำลังเตรียมสอบวิชาวาดเส้นเข้ามหาวิทยาลัย อาทิ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร เป็นต้น

 

สามารถกดดู ข้อมูลแนะแนวมหาวิทยาลัยและรายวิชาสำหรับเตรียมสอบเบื้องต้น ได้ที่นี่

 

หลักสูตรการเรียน วาดเส้น @วาดสตูดิโอ

วาดเส้น 1 –> วาดเส้น 2 –> วาดเส้น 3 –> วาดเส้น 4 –> วาดเส้น 5 –>  วาดเส้นEnt ++  

 

เนื้อหาการเรียนสอนวิชาวาดเส้น

วาดเส้น 1 – การร่างภาพ (ขั้นพื้นฐาน)

ฝึกฝนทักษะการอ่านและการเขียนภาพให้เกิดความชำนาญในการถ่ายทอดรูปร่าง

ไปจนถึงความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างของวัตถุต่างๆ

 

วาดเส้น 2 – การร่างภาพขั้นสูงและเริ่มลงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)

เรียนรู้การถ่ายทอดโครงสร้างมือและหน้าคน และเริ่มต้นเรียนรู้การถ่ายทอดน้ำหนักแบบง่ายๆ

 

วาดเส้น 3 – ถ่ายทอดน้ำหนักด้วยการเรียนรู้จากแบบ (ขั้นพื้นฐาน)

เรียนรู้การถ่ายทอดน้ำหนักผ่านเอกสารต้นแบบ 

 

วาดเส้น 4 – ถ่ายทอดน้ำหนักด้วยตนเอง (ขั้นสูง)

ประยุกต์กผลงานจากขั้นพื้นฐานมาถ่ายทอด ภาพที่มีความซับซ้อนทางโครงสร้าง น้ำหนัก

และพื้นผิวที่แตกต่างกันผ่านมุมมองตนเอง

 

วาดเส้น 5 – ถ่ายทอดน้ำหนักมือ-หน้า ด้วยตนเอง (ขั้นสูง)

ถ่ายทอดผลงานที่มีความซับซ้อนทั้งทางโครงสร้าง น้ำหนักและพื้นผิวที่แตกต่างกันของมือและหน้าในลักษณะต่างๆ

 

วาดเส้น  Entrance ++   โครงสร้าง+น้ำหนัก: มือและวัตถุ

ทดสอบความเข้าใจในโครงสร้าง, พื้นผิว, น้ำหนักแสง-เงาของมือกับวัตถุต่างๆตั้งแต่ง่าย ไปจนถึงรูปทรงอิสระ

*เน้นการสอบและให้คะแนนตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย

 

วาดเส้น Entrance ++   โครงสร้าง+น้ำหนัก: หน้าคน

ทดสอบความเข้าใจโครงสร้าง, พื้นผิว, น้ำหนักแสง-เงา ของการเขียนหน้าคน

*เน้นการสอบและให้คะแนนตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย

 


 

ติดตามชมผลงานและบรรยากาศเพิ่มเติ่มได้ที่ Facebook วาดสตูดิโอ

 

กดกลับไปหน้าแรก ดูรายละเอียดคอร์สอื่นๆ เพิ่มเติม