วาดอะไรดี?

วาดเพื่อออกแบบ (Workshop Design)

วาดวันเดียวจบ (1 Day Workshop)

วาดอาหาร วาดตัวอักษร

วาดวิว วาดนอกสถานที่

วาด 30+ (งานอดิเรก/ผู้ใหญ่)

วาด 13+ (การ์ตูน/ภาพประกอบ)

วาด 6+ (ศิลปะเด็กเล็ก /เด็กโต)

วาดArt-ศิลปะ (เรียนต่อเนื่อง)

วาดเตรียมสอบ (Entrance)

วาด Private (ส่วนตัว/กลุ่มย่อย)