วาดอะไรดี?

วาดเพื่อออกแบบ (Workshop Design)

วาดวันเดียวจบ (1 Day Workshop)

วาดวันเดียวจบ (1 Day Special Workshop)

วาดอาหาร วาดตัวอักษร (คอร์สเรียน 3 ครั้ง)

วาดวิว เตรียมตัววาดนอกสถานที่ (คอร์สเรียน 3 ครั้ง)

วาดงานอดิเรก 30+ (คอร์สเรียน 3 ครั้ง)

วาดศิลปะทั่วไป (คอร์สเรียนต่อเนื่อง)

วาด15+ (การ์ตูน/ภาพประกอบ)

วาด 6+ (เด็กเล็ก/เด็กโต)

วาดเตรียมสอบ (Entrance)

วาด Private (ส่วนตัว/กลุ่มย่อย)