Portfolio (Art & Design)

PORTFOLIO (ART & DESIGN)

“แฟ้มผลงานของฉันจะเป็นแบบไหน?”

นี่คือสิ่งที่ต้องค้นหาใน PORTFOLIO (ART & DESIGN)

 

PORTFOLIO (ART & DESIGN) สร้างรูปแบบเฉพาะตัวของผู้เรียน ดูแลการทำงานทุกขั้นตอนอย่างมีคุณภาพ

sketch book, illustration, character design, Idea Representation, Layout for Portfolio,

Color Matching, Project and Portfolio Design Relation ฯลฯ

 

คอร์สเรียนทั้งทฤษฎี/ กระบวนการ/ ทำงานศิลปะ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานลง Portfolio 

สำหรับเป็นแฟ้มผลงานยื่นสมัครเรียนในสายศิลปะและการออกแบบทั้งใน-ต่างประเทศ  

อาทิ INDA, COMMDE (Chula U.) 

รวมถึงแนะนำการทำ Project ในวิชา Art,  Design, Design Technology (DT) โปรแกรม IGCSE, BA 

และอื่น ๆ ตาม Requirements

 


 

ตารางเรียนรอบปีใหม่ 2567

NEW !!!

พฤษภาคม-มิถุนายน รับจำนวน 12 คน 

เสาร์/ 9.00-12.00/ 4, 11, 18, 25 พฤษภาคม และ 1, 8, 15, 22 มิถุนายน 2567

(ยังมีที่ว่าง 7 คน)

 

กรกฎาคม-สิงหาคม รับจำนวน 12 คน 

เสาร์/ 9.00-12.00/ 29 มิถุนายน, 6, 13, 27 กรกฎาคม และ 3, 10, 17, 24 สิงหาคม 2567

(ยังมีที่ว่าง 12 คน)

 

กันยายน-ตุลาคม รับจำนวน 12 คน 

เสาร์/ 9.00-12.00/ 31 สิงหาคม, 7, 14, 21, 28 กันยายน, 5, 12, 19 ตุลาคม 2567

(ยังมีที่ว่าง 12 คน)

 

พฤศจิกายน-ธันวาคม รับจำนวน 12 คน 

เสาร์/ 9.00-12.0026 ตุลาคม, 2, 9, 16,  23, 30 พฤศจิกายน, 7, 14 ธันวาคม 2567

(ยังมีที่ว่าง 12 คน)

 


 

*** นักเรียนใหม่สามารถสมัครเรียนใหม่ได้ทุกต้นเดือน ***

*คำแนะนำในการเลือกช่วงเวลาเรียน :

ม.4-ม.5 ลงเรียนตั้งแต่คอร์ส 1 ตามปกติ หากยังไม่แน่ใจ เข้ามาปรึกษาพี่ๆ ก่อนได้

ม.6 มีเวลาเตรียมตัวน้อย ขอให้เข้ามาปรึกษาครูผู้สอนที่วาดสตูดิโอก่อนสมัครเรียน 

 


 

สำหรับผู้มีเวลาสะดวกไม่ตรงกับตารางสอนที่แจ้งไว้ สามารถจัดเวลาเรียนได้ในคอร์สเรียนส่วนตัว Private

ดูรายละเอียดได้ที่ www.ward-studio.com/private-course/

 


 

คอร์สเรียน Portfolio (Art & Design) ทั้งหมดมี 5 คอร์ส

1 คอร์สเรียน 7 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง (รวม 21 ชั่วโมงต่อคอร์ส)

 

จำนวนผู้เรียน  12 คน/ กลุ่ม

ช่วงเวลาที่เปิดสอน เสาร์ 9.00 – 12.00 น.

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท 

 

*** การลาหรือชดเชย ***

ใน 1 คอร์สมีเรียนทั้งหมด 7 ครั้ง

นักเรียนสามารถขาดและมาชดเชยได้ 1 ครั้ง

(โดยทางโรงเรียนจัดตารางเรียนมีทั้งหมด 8 ครั้ง/รอบ ส่วนนักเรียนที่สามารถมาเรียนได้ครบทั้ง 8 ครั้ง จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 

Promotion !!!

ราคาพิเศษเมื่อลงทะเบียน 2 คอร์สพร้อมกันคิด ราคา 6,600 บาท (จากราคา 7,000 บาท)

(โดยสามารถนับรวมกับวิชาเตรียมสอบอื่นๆ ด้วยได้)

 

วิธีลงทะเบียน http://www.ward-studio.com/ward-registration/

ติดต่อสอบถามที่FBวาดสตูดิโอ https://www.facebook.com/wardstudio/   

แผนที่ เบอร์โทรติดต่อวาดสตูดิโอ http://www.ward-studio.com/contact-us/ 

 

 

Study Plan

Port 1–> Port 2 –> Port 3–> Port 4 –> Port 5

 

รายละเอียดและเนื้อหาการเรียน

Port 1: Sketch Design 1 (พื้นฐาน) เรียนการทำ Sketchbook และการออกแบบเบื้องต้น

Port 2: Sketch Design 2 (พื้นฐาน) เรียนการทำ Sketchbook และการออกแบบที่จำเป็นในการทำ POTRFOLIO

Port 3: Sketch Design 3 Pre Project สร้างผลงาน PORTFOLIO ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตามรสนิยมของผู้เรียน

Port 4: Sketch Design 4 Final Project สร้างงานสรุป PORTFOLIO ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตามรสนิยมของผู้เรียน

Port 5: Sketch Design 5 Project+ ผู้เรียนสามารถเพิ่มชิ้นงานได้ตามความต้องการ

 


 

 

ตัวอย่างหัวข้อการเรียนการสอนและรูปแบบผลงาน

Port 1: Sketch Design 1 (พื้นฐาน) เรียนการทำ Sketchbook และการออกแบบเบื้องต้น

Sketch Book สร้างทักษะในการวาด, สื่อสารด้วยสมุด Sketch

Assignment : วาดสิ่งที่สนใจผ่าน Sketch book

Objective :   ฝึกทำงานด้วยสมุด Sketch

Idea Representation การรีเสิร์ช / กระบวนการคิด / Idea / Concept

Assignment: Sketchสรุปเนื้อเรื่อง MV เพลงในสมุดSketch

Objective: เข้าใจ และสามารถถ่ายทอดกระบวนการคิดงานได้

(คนอื่นอ่านแล้วเข้าใจได้และมีความน่าสนใจ)

Illustration สร้างทักษะในการวาด, สื่อสารด้วยรูปแบบ Illustration

Assignment: วาดภาพประกอบ Illustration

Objective: หาสไตล์ที่มีรูปแบบเป็นของตัวเอง 

Layout for Portfolio เรียนรู้การวาง Layout และการใช้เครื่องมือ (AI) 

Assignment: จัดวาง Layout ในสมุด Sketch 

Objective: เข้าใจและสามารถ่ายทอดกระบวนการคิดงานได้

(คนอื่นอ่านแล้วเข้าใจได้)

 Character สร้างทักษะในการวาด Character

Assignment: วาด Character

Objective: เรียนรู้เรื่องสัดส่วนผ่านแบบฝึกหัด Character 

Color Matching การเลือกคู่สีที่มีประสิทธิภาพ และการวิเคราะห์คู่สีจากงาน

Assignment: วิเคราะห์สีจากงานที่เลือก

Objective: มีทักษะในการเลือกสี

Creative Drawing สร้างทักษะในการวาดเส้นด้วยเทคนิคใหม่ๆ มีมุมมองที่น่าสนใจ

Assignment: วาดเส้นสร้างสรรค์ให้หลุดจากกรอบเดิมๆ

Objective: รู้จักดัดแปรงต่อยอด

Project and Portfolio Design Relation ออกแบบ Portfolio ให้ผูกเรื่องราวของ Project

Assignment: ออกแบบ Layout จาก Project 1 หน้าคู่

Objective: สามารถทำให้องค์ประกอบต่าง ๆ เป็นหนึ่งเดียวกับงาน

 


 

 

Port 2: Sketch Design 2 (พื้นฐาน) เรียนการทำ Sketchbook และการออกแบบที่จำเป็นในการทำ POTRFOLIO

Water Color สร้างทักษะในการวาดสีน้ำ

Assignment: เรียนรู้เทคนิควาดรูปด้วยสีน้ำ

Objective: หาเทคนิคใหม่ๆให้ตนเองในรูปแบบสีน้ำ

Graphic Reduction พัฒนามุมมองในเชิงเรขาคณิต

Assignment: ตัดทอนกราฟฟิคจากภาพทีเลือก

Objective: มีมุมมองที่หลากหลายขึ้น

Gouache Color สร้างทักษะในการวาดสี Gouache color

Assignment: เรียนรู้เทคนิควาดรูปด้วย Gouache color

Objective: หาเทคนิคใหม่ๆให้ตนเองในรูปแบบ Gouache color

AI for Portfolio สอนการใช้โปรแกรม AI (Adobe Illustrator)

Assignment: ทำความรู้จักเครื่องมือ AI สำหรับ Portfolio

Objective: ใช้โปรแกรมได้

Pastel color สร้างทักษะในการวาดสี Pastel color

Assignment: เรียนรู้เทคนิควาดรูปด้วย Pastel color 

Objective: หาเทคนิคใหม่ๆให้ตนเองในรูปแบบ Pastel color

PS for Portfolio สอนการใช้โปรแกรม PS (Adobe Photoshop)

Assignment: ทำความรู้จักเครื่องมือ PS สำหรับ Portfolio

Objective: ใช้โปรแกรมได้

Portrait สร้างผลงานหน้าคนเหมือนจริงจากเทคนิคที่เคยเรียนมา

Assignment: สร้างผลงานหน้าคนเหมือนจริงโดยเลือกเทคนิคทำงานด้วยตัวเอง

Objective: สร้างผลงานผ่านเทคนิคที่ตนเองให้ความสนใจ

Fine Art to Designed Art ต่อยอดงาน Fine Art เป็นงาน Design

Assignment: เลือกต่อยอดงาน Fine Art 1 ชิ้น

Objective:  สามารถต่อยอดงานได้ โดยใช้วิธีนำเสนอให้เหมาะกับคณะที่จะเข้า

 


 

 

Port 3: Sketch Design 3 Pre Project สร้างผลงาน PORTFOLIO ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตามรสนิยมของผู้เรียน

Pre-Project 

เริ่มทำ Project ส่วนตัวในหัวข้อ “Favorite Artist” เราจะช่วยดูแลน้องจนจบ Project เผื่อที่น้องจะได้เรียนรู้การสร้างและจบ Project อย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพ

– สร้างแนวความคิด กระบวนการทำงาน โดยการ Remake วรรณกรรมเพื่อออกแบบตัวละคร, สถานที่

 


 

 

Port 4: Sketch Design 4 Final Project สร้างงานสรุป PORTFOLIO ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตามรสนิยมของผู้เรียน

Final Project: สร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละคน

สร้างผลงานหลักเฉพาะตัว นำเสนอแนวคิดของตัวเอง

พัฒนาเป็นตัวผลงาน ซึ่งจะเป็นชิ้นงานหลักใน Portfolio ของแต่ละคน

 


 

 

Port 5 :Sketch Design 5 Project+ ผู้เรียนสามารถเพิ่มชิ้นงานได้ตามความต้องการ

 

ติดตามชมผลงานและบรรยากาศเพิ่มเติ่มได้ที่ Facebook วาดสตูดิโอ

กดกลับไปหน้าแรก ดูรายละเอียดคอร์สอื่นๆ เพิ่มเติม