“Automatic Sketch” ครูซูป

    “ชั่วโมงเรียนที่ช่วยฝึกให้คุณสามารถวาดทุกสิ่งที่อยากวาดลงสมุดบันทึกของคุณได้”   วาดสตูดิโอ ขอเสนอ “Automatic Sketch” คอร์สเรียนครึ่งวัน   เพื่อทำให้สมุดบันทึกของคุณสามารถบอกเล่าเรื่องราว ด้วยการวาดและใช้ภาพในการสื่อความหมาย ” เห็นอะไรก็วาด!!!!! ” จะเริ่มยังไง เริ่มแบบไหน เริ่มให้สนุก รอบเรียน: คอร์ส “Automatic Sketch” (รับจำนวน 8 คนต่อรอบ) ตารางเรียนปี 2567 NEW!!! เปิดรับสมัคร พฤษภาคม  รุ่น 45 : วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-13.00 น. (ยังมีที่ว่าง 8 คน) รุ่น 46 : วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30-12.30 น. (ยังมีที่ว่าง 8 คน)   NEW!!! เปิดรับสมัคร… Continue reading “Automatic Sketch” ครูซูป

วาดArt ‘คน’ byครูซูป

  คอร์ส วาดArtคน ต่อเนื่อง By ครูซูป คือคอร์สสอนวาดคนตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถวาดคนได้ คอร์สนี้จะสอนตั้งแต่การ Sketchคน คนร่างอย่างไร คนวัดส่วนอย่างไร กริยาท่าท่างแบบนี้ต้องวาดแบบไหน? รอบเรียนปี 2567 หลักสูตรมี 4 คอร์ส วาดArtคน 1-4 แต่ละคอร์สเรียน 3 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม.   ตารางเรียนเดือน เมษายน 2567 รับนักเรียนใหม่ 4 คนและรับนักเรียนเก่าลงต่อ 4 คน รอบวันอาทิตย์ วาดArt ‘คน’ 1-4  รุ่น 23 วาดArtคน 1 : วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม, 7, 21 เมษายน 2567 เวลา 13.30-16.30 น. *** นักเรียนใหม่ ยังมีที่ว่าง 3 คน*** วาดArtคน… Continue reading วาดArt ‘คน’ byครูซูป