วาดArt ‘คน’ byครูซูป

  คอร์ส วาดArtคน ต่อเนื่อง By ครูซูป คือคอร์สสอนวาดคนตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถวาดคนได้ คอร์สนี้จะสอนตั้งแต่การ Sketchคน คนร่างอย่างไร คนวัดส่วนอย่างไร กริยาท่าท่างแบบนี้ต้องวาดแบบไหน? รอบเรียนปี 2567 หลักสูตรมี 4 คอร์ส วาดArtคน 1-4 แต่ละคอร์สเรียน 3 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม.   ตารางเรียนเดือน กรกฎาคม 2567 รับนักเรียนใหม่ 4 คนและรับนักเรียนเก่าลงต่อ 4 คน รอบวันศุกร์ วาดArt ‘คน’ 1-4  รุ่น 27 วาดArtคน 1 : วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน,  5, 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30-16.30 น. *** นักเรียนใหม่ ยังมีที่ว่าง 3 คน***… Continue reading วาดArt ‘คน’ byครูซูป