ออกแบบนิเทศศิลป์

 

คอร์สเตรียมสอบออกแบบออกแบบนิเทศศิลป์

 

 

เปิดรับสมัครแล้ว…รอบปิดเทอมใหญ่ เมษายน 2562 

SUMMER COURSE – นิเทศ(พิเศษ) – "มาสัมผัสนิเทศศิลป์ในชีวิตจริง"

กดดูรายละเอียด

 


 

ตารางเรียนรอบปีใหม่ 2563

มีนาคม-เมษายน

เสาร์/ 9.00-12.00/ 7,14, 21, 28 มี.ค., 4, 18, 25 เม.ย., 2 พ.ค. 

เสาร์/ 9.00-12.00/ 7,14, 21 มี.ค. 18, 25 เม.ย., 2, 9, 16 พ.ค. 

เสาร์/ 9.00-12.00/ 7,14, 21 มี.ค.9, 16, 23, 30 พ.ค., 6 มิ.ย. 

แจ้งหยุดเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ 22 มี.ค. – 15 มิ.ย. 

โดยปรับเปลี่ยนตารางสอนใหม่เป็น

เสาร์/ 9.00-12.00/ 7,14, 21 มี.ค., 20, 27 มิ.ย., 4, 11, 18 ก.ค. (ปิดรับสมัคร เต็ม)

 

*** นักเรียนใหม่สามารถสมัครเรียนใหม่ได้ทุกต้นเดือน ***

 


 

คอร์สเรียน  คอร์สละ 8 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้เรียน    8 คน/ กลุ่ม

 

ค่าลงทะเบียน  คอร์สละ 3,900 บาท

 

Promotion !!!

ราคาพิเศษเมื่อลงทะเบียน 2 คอร์สพร้อมกัน ราคาคอร์ส 7,400 บาท (จาก 7,800 บาท)

ราคาพิเศษเมื่อลงทะเบียน 3 คอร์สพร้อมกัน ราคาคอร์ส 11,000 บาท (จาก 11,700 บาท)

ราคาพิเศษเมื่อลงทะเบียน 4 คอร์สพร้อมกัน ราคาคอร์ส 14,000 บาท (จาก 15,600 บาท)

(โดยสามารถนับรวมกับวิชาเตรียมสอบอื่นๆ ด้วยได้)
 
 

วิธีลงทะเบียน http://www.ward-studio.com/ward-registration/

ติดต่อสอบถามที่FBวาดสตูดิโอ https://www.facebook.com/wardstudio/   

แผนที่ เบอร์โทรติดต่อวาดสตูดิโอ http://www.ward-studio.com/contact-us/ 

 

 

การลาหรือชดเชย

การเรียนหนึ่งคอร์ส (8 ครั้ง) สามารถขาดและมาชดเชยได้ 1 ครั้ง

 


 

คอร์สเรียนติว “นิเทศศิลป์” หรือ Visual Communication Design   เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย  ที่วาดสตูดิโอ  สำหรับน้องๆที่เตรียมตัวสอบเข้าในสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์จะต้องเตรียมตัว 2 วิชา  ได้แก่  วิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์ (คอร์สวาดเส้น คลิกที่นี่)

 

รายละเอียดการเรียนการสอน

หลักสูตรคอร์สเรียนติวเตรียมสอบ  “ออกแบบนิเทศศิลป์” ประกอบด้วย  3 คอร์สหลัก  และ คอร์สเรียน Entrance++ เตรียมสอบ

 

รายละเอียดคอร์สเรียนติวเตรียมสอบ ออกแบบนิเทศศิลป์

การเตรียมตัวเพื่อเข้าเรียนในสาขา ออกแบบนิเทศศิลป์  ฝึกฝนการสื่อสารด้วยภาพ  ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ  รวมถึงทักษะการเขียนภาพเพื่อการสื่อสารให้ตรงกับแนวความคิดมากที่สุด

 

สามารถกดดู ข้อมูลแนะแนวมหาวิทยาลัยและรายวิชาสำหรับเตรียมสอบเบื้องต้น ได้ที่นี่

 

แผนการเรียน ออกแบบนิเทศศิลป์ 

Basic 1 –> Basic 2 –> Advance –> Entrance++

 

เนื้อหาการเรียน

ออกแบบนิเทศศิลป์ Basic 1

- นิเทศศิลป์ คืออะไร

- การจัดองค์ประกอบภาพพื้นฐาน

- การใช้และการผสมสี(โปสเตอร์)

- การร่างภาพและน้ำหนักสี

- ทฤษฎี วงจรสี

- Color and tone

- Monochrome

- Visual element แสดงอารมณ์

ออกแบบนิเทศศิลป์ Basic 2

- การตัดทอนภาพ 1

- Font / Typography 1

- Logo

- Pictogram 1

- การตัดทอนภาพ 2

- Font / Typography 2

- Pictogram 2

- Illustration design 2

ออกแบบนิเทศศิลป์ Advance

- Design : Media 1

- Design : Media 2

- Design : Media 3

- Design : Media 4

- การออกแบบเป็นชุด

- Project design

- Logo+Packaging

- Poster set

ออกแบบนิเทศศิลป์ Entrance++

- ประยุกต์ความรู้งานออกแบบนิเทศศิลป์

- ตะลุยโจทย์เตรียมสอบ

 


 

ติดตามชมผลงานและบรรยากาศเพิ่มเติ่มได้ที่ Facebook วาดสตูดิโอ

 

กดกลับไปหน้าแรก ดูรายละเอียดคอร์สอื่นๆ เพิ่มเติม