Food basic with Dip Pen by dailydraw studio

  คอร์สวาดอาหารเบื้องต้น Food Basic ต่อเนื่อง 3 ครั้ง มาฝึกวาดอาหารง่ายๆ หรือ ฝึกวาดอาหารน่ารักๆ เล่าเรื่อง เนื้อหาประกอบรูปอาหาร ฝึกใช้สีน้ำเบื้องต้นแบบง่ายๆ โดยไม่ต้องมีพื้นฐานใดๆ ทั้งสิ้น โดยใช้อุปกรณ์คือปากกาจุ่มหมึก (Dip Pen)   ตารางเรียนปี 2566  NEW!!! กันยายน เปิดรับสมัครแล้ว รับจำนวน 6 คน รุ่น 75 : วันเสาร์เช้าที่ 9, 16, 23 ก.ย. 66 เวลา 9.30-12.30 น.  (ปิดรับสมัคร)    NEW!!! ตุลาคม เปิดรับสมัครแล้ว รับจำนวน 6 คน รุ่น 76 : วันเสาร์เช้าที่ 7, 14, 28 ต.ค. 66 เวลา 9.30-12.30 น.  (ยังมีที่ว่าง… Continue reading Food basic with Dip Pen by dailydraw studio