Modern Calligraphy by dailydraw studio

  คอร์ส Workshop ต่อเนื่อง 3 ครั้ง ฝึกเขียนตัวเขียนภาษาอังกฤษในสไตล์ modern แบบง่ายๆ ในรูปแบบของตัวเองพร้อมไอเดียการวาดสีน้ำประกอบแบบง่ายๆ ไม่ต้องมีพื้นฐานทางศิลปะก็สามารถเรียนได้ สนุกกับการสร้างงานออกมาในรูปแบบของตัวเอง   ตารางเรียนปี 2567 NEW!!! กุมภาพันธ์ เปิดรับสมัครแล้ว รับจำนวน 6 คน รุ่น 67 : วันอาทิตย์บ่ายที่ 11, 18, 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. (ยังมีที่ว่าง 5 คน)     NEW!!! มีนาคม เปิดรับสมัครแล้ว รับจำนวน 6 คน รุ่น 68 : วันเสาร์เช้าที่ 9, 16, 23 มีนาคม 2567 เวลา… Continue reading Modern Calligraphy by dailydraw studio

Food basic with Dip Pen by dailydraw studio

  คอร์สวาดอาหารเบื้องต้น Food Basic ต่อเนื่อง 3 ครั้ง มาฝึกวาดอาหารง่ายๆ หรือ ฝึกวาดอาหารน่ารักๆ เล่าเรื่อง เนื้อหาประกอบรูปอาหาร ฝึกใช้สีน้ำเบื้องต้นแบบง่ายๆ โดยไม่ต้องมีพื้นฐานใดๆ ทั้งสิ้น โดยใช้อุปกรณ์คือปากกาจุ่มหมึก (Dip Pen)   ตารางเรียนปี 2567      NEW!!! มีนาคม เปิดรับสมัครแล้ว รับจำนวน 6 คน รุ่น 81 : วันอาทิตย์บ่ายที่ 10, 17, 24 มีนาคม 2567 เวลา 13.30-16.30 น.  (ยังมีที่ว่าง 5 คน )      สำหรับผู้มีเวลาสะดวกไม่ตรงกับตารางสอนที่แจ้งไว้ สามารถจัดเวลาเรียนได้ในคอร์สเรียนส่วนตัว Private ดูรายละเอียดได้ที่ www.ward-studio.com/private-course/   ค่าลงทะเบียน : คอร์สละ 3,900 บาท รวมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้ว (ปากกา dip… Continue reading Food basic with Dip Pen by dailydraw studio