Food basic with Dip Pen by dailydraw studio

  คอร์สวาดอาหารเบื้องต้น Food Basic ต่อเนื่อง 3 ครั้ง มาฝึกวาดอาหารง่ายๆ หรือ ฝึกวาดอาหารน่ารักๆ เล่าเรื่อง เนื้อหาประกอบรูปอาหาร ฝึกใช้สีน้ำเบื้องต้นแบบง่ายๆ โดยไม่ต้องมีพื้นฐานใดๆ ทั้งสิ้น โดยใช้อุปกรณ์คือปากกาจุ่มหมึก (Dip Pen)   ตารางเรียนปี 2567      NEW!!! มีนาคม เปิดรับสมัครแล้ว รับจำนวน 6 คน รุ่น 81 : วันอาทิตย์บ่ายที่ 10, 17, 24 มีนาคม 2567 เวลา 13.30-16.30 น.  (ยังมีที่ว่าง 5 คน )      สำหรับผู้มีเวลาสะดวกไม่ตรงกับตารางสอนที่แจ้งไว้ สามารถจัดเวลาเรียนได้ในคอร์สเรียนส่วนตัว Private ดูรายละเอียดได้ที่ www.ward-studio.com/private-course/   ค่าลงทะเบียน : คอร์สละ 3,900 บาท รวมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้ว (ปากกา dip… Continue reading Food basic with Dip Pen by dailydraw studio